PASJA
I
DOŚWIADCZENIE

30 LAT
ROZWIJANIA
UMIEJĘTNOŚCI
40
PRACOWNIKÓW
Z PASJĄ
300
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
200
PRZEBYTYCH
SZKOLEŃ

O NAS

Szanowni Klienci,
Mam przyjemność poinformować Państwa, że nasza firma przekształciła się i od tego momentu pracuję dla Was wraz z moimi wspólnikami.

Stworzyliśmy razem spółkę - BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa spółka komandytowa.

Ponieważ jakość świadczonych usług od początku była przedmiotem mojej troski, zespół zarządzający został wykreowany ze sprawdzonych, najlepszych menadżerów firmy. Doskonale znają realia naszej pracy, specyfikę firmy i co najważniejsze, wszystkie aspekty współpracy z naszymi Klientami.

W nowo utworzonej spółce jestem komplementariuszem, a więc jak dotychczas, osobą odpowiedzialną materialnie za rezultaty pracy kancelarii. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, aby w żaden sposób nie uszczuplić Państwa bezpieczeństwa, które gwarantujemy dodatkowo polisą OC doradcy podatkowego (suma gwarancyjna 4 mln zł na każde zdarzenie).

Tworząc spółkę mieliśmy na względzie ugruntowanie stabilizacji firmy ale również odpowiedzialność za księgi i sprawy naszych klientów, którzy zawsze powinni być pewni rezultatów naszej pracy.

Przez ponad 25 lat ustawicznie szkoliłam kadrę aż wyłoniła się grupa managerska z kompetencjami przekraczającymi kompetencje „zwykłych księgowych" Ich zaangażowanie w sprawy klientów jest właściwe raczej przedsiębiorcom niż pracownikom, a więc ich awans traktuję jako naturalną konsekwencję wieloletniej współpracy.

Spodziewamy się, że w tym zespole stworzymy nową jakość i sprostamy wymaganiom stawianym przedsiębiorcom. Dynamicznie zmieniające się prawo podatkowe wymusza ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ścisłą specjalizację. Moi partnerzy zdają obecnie egzaminy i w nieodległej przyszłości uzyskają wpisy na listę doradców podatkowych lub biegłych rewidentów.

Powołanie spółki ma jeszcze jeden pozytywny aspekt pozwala wyłonić specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa materialnego, którzy będą wraz ze mną świadczyli doradztwo naszym klientom.

  Proszę abyście Państwo obdarzyli zaufaniem moich partnerów w osobach:
 • Artur Żuk - dyrektor, główny księgowy, w kancelarii od 13 lat
 • Marta Malinowska - manager, główna księgowa wyspecjalizowana w podatkowych aspektach związanych z budownictwem, w kancelarii od 11 lat
 • Kamila Małachowska - główna księgowa, manager w dziale ksiąg handlowych, w kancelarii od 13 lat
 • Tomasz Lemański - manager, główny księgowy wyspecjalizowany w obsłudze spółek komandytowych
 • Marta Czuszel - główna księgowa, manager w dziale podatków, w kancelarii od 10 lat
 • Joanna Kozłowska-Urban - główna księgowa, manager w dziale ksiąg handlowych, w kancelarii od 14 lat
 • Danuta Sieheń - główna księgowa, manager w dziale ksiąg handlowych, wyspecjalizowana w zagadnieniach księgowo-podatkowych firm produkcyjnych, w kancelarii od 18 lat

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Kułakow

CO NAS WYRÓŻNIA

Naszym Klientom oferujemy coś więcej niż usługi rachunkowo-podatkowe, dajemy im poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że ich interesy są naszym interesem.

Pracownicy biura to ludzie kompetentni, którzy ustawicznie kształcą się, aby podążać za zmieniającymi się przepisami. Stawiając na wszechstronny rozwój, tworzymy zespół zaangażowany i pełen pasji do pracy, którą wykonujemy. Bo właśnie dzięki pasji cieszymy się zaufaniem licznych Klientów i należymy do wiodących firm w branży rachunkowej.

Tradycyjny sposób współpracy oparty o osobiste zaangażowanie wzbogacamy o nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające zdalną współpracę. Dzisiaj odległość jest bez znaczenia, liczy się jakość usług, partnerstwo biznesowe oraz kompetencja i zaangażowanie.

OFERTA

NOWY BIZNES

Przyszli przedsiębiorcy oczekujący pomocy w zarejestrowaniu firmy, wprowadzeniu jej w tajniki biznesu, a z czasem przekształcenie w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo zatrudniające praco- wników i inwestujące środki.

POSZUKUJĄCY BIZNES

Firmy rozwijające się, posiadające duże oczekiwania w zakresie kompleksowej obsługi podatkowo-rachunkowej oraz kadrowo–płacowej.

WYMAGAJĄCY BIZNES

Firmy oczekujące wysokiej jakości usług, zdalnego dostępu, specjalistycznego doradztwa podatkowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w celu: wzmocnienia swojej pozycji na rynku, zmiany stanu prawnego firmy lub pozostające w sporze z organami podatkowymi.

JEŚLI NIE ROZPOZNAŁEŚ SIĘ W ŻADNEJ Z GRUP

Dla Ciebie również przygotujemy ofertę na miarę Twoich potrzeb.
Doradztwo podatkowe w pakiecie

DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe jest najistotniejszym elementem usługi świadczonej w trakcie stałej współpracy z Klientem. Dobrze pojęta optymalizacja podatkowa, realizowana jest w sposób wręcz niezauważalny dla Klienta, przez znakomicie wyszkolone zespoły księgowych.
W trakcie współpracy „uczymy się przedsiębiorstwa, a Przedsiębiorca otrzymuje wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania. Osobiście oferuję Klientom mój udział w kluczowych kwestiach podatkowych i biznesowych. Jako doradca podatkowy reprezentuję podatników przed organami administracji obu instancji i przed sądami administracyjnymi.

KARIERA

Jeśli pasjonuje Cię księgowość i podatki, jesteś dociekliwy i zaangażowany, lubisz ludzi i kontakt z nimi, a przy tym chcesz się ustawicznie szkolić i doskonalić - zgłoś się do nas, to miejsce pracy dla Ciebie!

Wsparcie UE

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
 • Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
 • Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
 • Tytuł projektu: Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w biurze rachunkowym Barbara Kułakow

Okres realizacji:14.01.2019 r - 31.08.2020 r.

Cele projektu: wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w biurze rachunkowym.

Projekt związany był ze zmianą procesu świadczenia usług oraz procesu organizacyjnego w firmie. Dzięki zakupowi i wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych, sprzętu oraz innych elementów infrastruktury informatycznej, firma zautomatyzowała większość procesów biznesowych zachodzących w biurze rachunkowym.

Efekty projektu: Usprawnienie obsługi i podniesienie jakości kluczowych procesów biznesowych zachodzących w firmie i sprawności organizacyjnej oraz zwiększenie efektywności zarządzania przy zmniejszeniu nakładów pracy potrzebnych do realizacji podstawowych zadań w firmie.

Szkoleniami w zakresie wykorzystania nowych narzędzi i rozwiązań informatycznych zostało objętych 38 pracowników oraz właściciele i wspólnicy.- W ramach projektu wdrożono system technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem, co umożliwiło dokonanie innowacji organizacyjnych w firmie na wszystkich szczeblach oraz w większości procesów biznesowych. Powyższe rozwiązania przyczyniły się, mimo trudnego okresu nie tylko do utrzymania miejsc pracy, a nawet do wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 121 766,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 732 149,04 zł

KONTAKT

Adres:
ul. M. Zientary-Malewskiej 25
10-307 Olsztyn
email: biuro@brbk.pl
tel.: 89 532 42 50

DZIAŁ KSIĄG HANDLOWYCH
tel.: 89 532 42 58
DZIAŁ KSIĄG PODATKOWYCH
tel.: 89 532 42 55
DZIAŁ KADR I PŁAC
tel.: 89 532 42 40